Tisdagsträffen

Samlingarna är till för alla daglediga och hålls tisdagar i udda veckor kl. 11.00 – ca.12.30
Servering 25 kr
Lotteri förekommer och vi tar gärna emot vinster
Reservation för ändringar

Tisdag 26 mars
Sånger om livet
Torsten Gunnarsson

Tisdag 9 april
Efter påsk
Per-Erik Bernspång
Tisdag 23 april
Sång & musik
Glada toner

Tisdag 7 maj
Om Nils F Nygren
Frank Johansson o Ingegerd Strömberg

Tisdag 21 maj
Utflykt till Klintagården

Tisdag 4 juni
Varför blir vi som vi blir?
Stig Jonsson

Tisdag 18 juni
Terminsavslutning